Cyhoeddi enillwyr Gwobrau UCM Cymru 2018

Dros yr wyth mlynedd diwethaf, mae Gwobrau UCMC wedi amlygu'r gwaith anhygoel y mae undebau myfyrwyr yn ei wneud. Mae ein gwobrau'n gyfle i undebau myfyrwyr ledled Cymru ennill cydnabyddiaeth genedlaethol am y pethau anhygoel maent yn eu gwneud o ddydd i ddydd.

 

Mae undebau myfyrwyr ledled Cymru yn cyflawni pethau gwych, o ymgyrchu i ddylanwadu ar newid, i gynyddu ymwybyddiaeth o faterion pwysig, a gwneud bywydau myfyrwyr yn well. Mae Gwobrau UCM Cymru'n gyfle i ni ddiolch i chi i gyd a dathlu'ch llwyddiannau rhyfeddol!

 

Eleni derbyniwyd nifer fwy nag erioed o'r blaen o enwebiadau, gan ddangos maint helaeth y gwaith anhygoel sy'n cael ei wneud gan undebau myfyrwyr yng Nghymru. Rydyn ni wedi cael y cyfle i weld rhai o'r ymgyrchoedd hyn drosom ein hunain, a llwyddodd ymgeiswyr eleni i greu cryn argraff!

 

Mae UCM Cymru am longyfarch yr holl enwebeion eleni ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi i gyd yng nghinio Gwobrau UCMC nos Fawrth 13 Mawrth am 7pm yn Stadiwm y Principality. Os nad ydych chi eisoes wedi trefnu eich lle, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud hynny! Cofrestrwch yma fel Gwestai ar gyfer Cinio'r Gwobrau.

 

Dyma'r enwebeion ar gyfer Gwobrau UCMC 2018 yw:

 

Gwobr Ymgyrch

Mae'r wobr hon yn cydnabod ymgyrchoedd cynhwysol ac effeithiol sy'n grymuso Undebau Myfyrwyr, gwella bywydau myfyrwyr neu'n ymgyrchu ar faterion y mae aelodau yn eu hwynebu.

(Enwebeion heb fod mewn unrhyw drefn benodol)

 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth: Ymgyrch Vagina Monologues
 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd: Ymgyrch Democratiaeth o'r Diwrnod Cyntaf
 • Undeb Myfyrwyr Coleg Gwent: Ymgyrch Amgylcheddol / Sbwriel
 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe: Ymgyrch 16 Diwrnod o Weithgarwch
 • Undeb Myfyrwyr Glyndŵr Wrecsam: Ymgyrch Tlodi Mislif

 

Gwobr Amrywioldeb

Mae'r wobr hon yn cydnabod Undebau Myfyrwyr sydd wedi dangos a chryfhau eu hymrwymiad i amrywioldeb a chydraddoldeb.

 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Gwobr Addysg

Mae'r wobr hon yn cydnabod prosiect / ymgyrch / menter sy'n ceisio gwella'r dysgu ac addysgu mewn addysg ôl-16, mynediad iddi neu gyrhaeddiad ynddi.

 (Enwebeion heb fod mewn unrhyw drefn benodol)

 

 • Undeb Myfyrwyr Glyndŵr Wrecsam
 • Undeb Myfyrwyr Coleg Gwent
 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd
 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

 

Gwobr Tîm Swyddogion y Flwyddyn

Mae'r wobr hon yn cydnabod cyfleoedd cynhwysfawr i fyfyrwyr sydd wedi cael effaith drawsffurfiol ar y bobl a gyfranogodd a'r byd o'u cwmpas. Gallai hyn fod yn ddigwyddiad, yn brosiect neu'n ymgyrch a gynhaliwyd gan glwb, cymdeithas, grŵp, cyfrwng neu RAG.

 (Enwebeion heb fod mewn unrhyw drefn benodol)

 • Tîm y Swyddogion Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
 • Tîm y Swyddogion Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant

 

Gwobr Aelod Staff y Flwyddyn

Mae'r wobr hon yn cydnabod prosiect / ymgyrch / menter sy'n ceisio gwella'r dysgu ac addysgu mewn addysg ôl-16, mynediad iddi neu gyrhaeddiad ynddi.

 (Enwebeion heb fod mewn unrhyw drefn benodol)

 • Steph Dalton, Cydlynydd Llais y Myfyrwyr (Cyfleoedd), Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe
 • Martin Dodd, Rheolwr Cymorth Myfyrwyr a Chynrychiolaeth, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
 • Rhys Dart, Prif Weithredwr, Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant
 • John Steele, Pennaeth Hyfforddiant a Datblygiad, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd
 • Danny Hyde, Rheolwr Bar Llambed, Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant

 

Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr

Mae'r wobr hon yn cydnabod cyfleoedd cynhwysfawr i fyfyrwyr sydd wedi cael effaith drawsffurfiol ar y bobl a gyfranogodd a'r byd o'u cwmpas. Gallai hyn fod yn ddigwyddiad, yn brosiect neu'n ymgyrch a gynhaliwyd gan glwb, cymdeithas, grŵp, cyfrwng neu RAG.

 

 (Enwebeion heb fod mewn unrhyw drefn benodol)

 

 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe
 • Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant
 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
 • Undeb Myfyrwyr Coleg Gwent
 • Undeb Myfyrwyr Glyndŵr Wrecsam

 

Undeb Myfyrwyr y Flwyddyn (Addysg Bellach)

 

Mae'r wobr hon yn cydnabod cyfleoedd cynhwysfawr i fyfyrwyr sydd wedi cael effaith drawsffurfiol ar y bobl a gyfranogodd a'r byd o'u cwmpas. Gallai hyn fod yn ddigwyddiad, yn brosiect neu'n ymgyrch a gynhaliwyd gan glwb, cymdeithas, grŵp, cyfrwng neu RAG.

 

 • Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo-Menai

Undeb Myfyrwyr y Flwyddyn (Addysg Uwch)

Mae'r wobr hon yn cydnabod cyfleoedd cynhwysfawr i fyfyrwyr sydd wedi cael effaith drawsffurfiol ar y bobl a gyfranogodd a'r byd o'u cwmpas. Gallai hyn fod yn ddigwyddiad, yn brosiect neu'n ymgyrch a gynhaliwyd gan glwb, cymdeithas, grŵp, cyfrwng neu RAG.

 

 (Enwebeion heb fod mewn unrhyw drefn benodol)

 

 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe
 • Undeb Myfyrwyr Glyndŵr Wrecsam
 • Prifysgol De Cymru